Öppettider

mån-tors 9:00-16:30
fredag 9:00-16:00

Kontakta Oss

016 - 13 39 60
mail.us@thunellbil.se

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Vi på Thunell Bil AB med org.nr 556420-2546 och postadress Mått Johanssons Väg 30  633 46  Eskilstuna följer gällande lagar och
regler för hantering av personuppgifter. Därför vill vi informera om hur vi hanterar Dina personuppgifter. När Du
kommer i kontakt med oss i samband med att Du bokar eller köper någon av våra produkter och/eller tjänster kommer
vi att behandla Dina personuppgifter, för vilka vi också är personuppgiftsansvarig. Nedan kan Du läsa mer om hur vi
hanterar Dina uppgifter, och vad Du har för rättigheter kopplat till dessa.
Uppgifter för köp- och/eller tjänsteavtal

För att kunna genomföra köp och/eller tjänsteavtal med Dig kommer vi att behandla följande uppgifter om Dig:

Namn
Adress, telefonnummer och epost
Personnummer
Betalningsinformation samt betalningshistorik
Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer
mm), leveransadress, faktura etc.

Uppgifterna behövs för att kunna uppfylla vårt avtal med Dig och sparas så länge som vårt garantiåtagande gäller i
syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och/eller garantiärenden.


Uppgifter för bokföring

För att kunna följa de lagar som gäller kommer vi att behandla följande uppgifter om Dig:

Namn
Adress
Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer
mm), leveransadress etc.

Uppgifterna behövs för att följa de lagar som vi omfattas av och sparas med begränsad åtkomst under 7 år +
innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring och/eller kundanalys
I samband med att Du fått affärsförslag/offert, köpt produkter och/eller tjänster kommer vi att behandla följande
uppgifter om Dig:

Namn
Adress, telefonnummer och epost
Personnummer
Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler, epost, sms och postala utskick.
Vi utför viss analys baserat på Dina uppgifter i syfte att ge Dig så relevant information som möjligt. Detta för att vi vill
erbjuda Dig produkter och/eller tjänster som vi bedömer kan vara relevanta. Vi behandlar även uppgifterna för att
exempelvis utveckla affärsmetoder, analysmodeller, och affärsstrategier. Om Du köpt en ny bil bevaras informationen
för detta syfte i 5 år, om Du köpt en begagnad bil bevaras den i 3 år, om Du köpt service- och/eller reparationstjänster
bevaras informationen i 2 år och om Du fått en offert bevarar vi den i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig
den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.


Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan vi komma att be om Ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.
Vi kanske ber Dig vara med i en kundundersökning. Innan Du lämnar ifrån Dig ytterligare uppgifter vid ett sådant
tillfälle kommer vi att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken
genom att kontakta oss.


Mottagare av uppgifter

Generalagenter och producenter
När Du köpt ett fordon, eller lämnat in ditt fordon för service och/eller reparation, kan vissa uppgifter om Dig och Ditt
fordon komma att överföras till en generalagent och/eller en producent. När generalagenter och producenter
behandlar personuppgifter är de självständigt personuppgiftsansvariga. Exempelvis när en generalagent eller
producent hämtar data direkt från fordonet genom gemensamma system och databaser när fordonet kopplas upp hos
oss vid reparation och/eller service, eller uppgifter som vi överför vid köptillfället. De uppgifter som överförs är
uppgifter som härrör från Dig som kund, data från fordonet eller andra uppgifter om fordonet såsom
bilregistreringsnummer och/eller chassinummer. Dessa uppgifter överförs i den utsträckning som krävs för hantering
av garantiärenden hos generalagenten och/eller fordonstillverkaren och för att det är nödvändigt för att kunna hantera
en återkallelse ifrån generalagenten eller fordonstillverkaren, eller vid misstanke om säkerhetsproblem.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av Dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag
som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla Dina personuppgifter enligt våra uttryckliga
instruktioner och får inte använda Dina uppgifter för något annat än detta.
Försäkringsbolag, finansbolag m.m.
När Du köper ett fordon eller lämnar in ett fordon på service och/eller reparation kan Dina personuppgifter komma att
överföras till ett försäkringbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.
Om ett kredit- eller leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller
kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om Ditt kortnummer och/eller personnummer samt uppgifter om
Din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir kredit-/leasingbolaget,
betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra Dina personuppgifter till andra mottagare om det krävs enligt lag.
Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan Dina personuppgifter lämnas
ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.


Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter
utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en
Du har också rätt att få ut de personuppgifter som Du har tillhandahållit om Dig själv i ett strukturerat, allmänt använt
och maskinläsbart format.
Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och
med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige
Kontaktinformation
Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva Dina rättigheter, är Du välkommen att maila till oss
på mail.us@thunellbil.se

Kontakta oss idag!

Vi vill höra från dig – Kontakta oss på Thunell Bil

Har du frågor, funderingar eller behöver du hjälp med att hitta din nästa bil? Kontakta oss på Thunell Bil. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

KNA00120-3
Vi vill höra från dig – Kontakta oss på Thunell Bil

För oss är personlig service och goda relationer en prioritet!

Vare sig det gäller att hjälpa dig att hitta din drömbil, svara på tekniska frågor eller diskutera finansieringsalternativ – vi finns här för dig. Du kan nå oss via telefon, e-post eller genom att besöka oss direkt på vår adress i Eskilstuna. Vi ser fram emot att höra från dig.

Trevlig midsommar!

Sill, färskpotatis, jordgubbar, glass, bad och små grodor hela midsommarhelgen. 

Välkommen åter på

måndag 24/6 09.00

Öppet denna vecka

Tisdag 11/6  9 – 11

Onsdag 12/6  11 – 16:30

Torsdag 13/6  9 – 16:30

 Fredag 14/6  9 – 12

Öppettider

Onsdag 5/6   9 – 15

Torsdag 6/6  Stängt

 Fredag 7/6  9 – 16

Fredag 31/5

butiken stängd

p.g.a. tjänsteresa

 öppnar åter mån 3/6

Fredag 31/5

butiken stängd

p.g.a. tjänsteresa

 öppnar åter mån 3/6